Mapa strony

Defibrylator AED w Nagawczynie

Data opublikowania: 23 stycznia 2020

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Grupa nieformalna „Razem dla Nagawczyny” podjęła się realizacji Projektu pt. „Bezpieczni mieszkańcy Nagawczyny – ogólnodostępny defibrylator AED”. Celem Projektu było zamontowanie tego ratującego życie urządzenia w dogodnym i ogólnodostępnym miejscu – w  budynku Domu Kultury w Nagawczynie – a także zaznajomienie mieszkańców, w szczególności dzieci, z jego funkcjonowaniem i zastosowaniem.

Jest to urządzenie, które w sposób bezpieczny zarówno dla ratownika jak i osoby poszkodowanej przeprowadza, krok po kroku, za pomocą poleceń głosowych i wizualnych, przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Zostało skonstruowane tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego mogło służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, jak np. instytucje, urzędy czy ośrodki sportowe. Jego ogromną zaletą jest łatwy i publiczny dostęp oraz prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.

W celu zaznajomienia dzieci z zastosowaniem i funkcjonowaniem defibrylatora AED, w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagawczynie odbyło się szkolenie dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy użyciu tego urządzenia. Uczniowie krok po kroku zostali przeszkoleni jak należy zachować się w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ratowania życia ludzkiego. Mieli okazję wysłuchać, obejrzeć, a następnie samemu spróbować jak należy posługiwać się defibrylatorem. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem ze strony uczestników.

Wykonawcy Projektu wyrażają nadzieję, że umiejętności nabyte w trakcie jego realizacji przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a także przyniosą wymierne efekty w postaci umiejętności ratowania życia przy użyciu defibrylatora AED.