Mapa strony

Czystoldek Czuwa Nad Jakością Powietrza W Pępowie

Data opublikowania: 22 listopada 2017

Autor:
Joanna Jakubiak
ODL:
Stowarzyszenie DZIECKO

Czystoludek na straży czystego powietrza w Gminie Pępowo. Projekt Centrum Rozwoju Gminy Pępowo (powiat gostyński) to inicjatywa pasjonatów ekologii, którzy za cel obrali sobie walkę z niską emisją.

W ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2017”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” – Ośrodek „Działaj Lokalnie”, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Rozwoju Gminy Pępowo otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Czystoludki chronią nasze powietrze”.

W 13 sołectwach Gminy Pępowo odbyły się warsztaty ekologiczne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców gminy Pępowo.

Czystoludek to postać, która przypomina nam o dbaniu o nasze środowisko. Dzieci, które uczestniczyły w warsztatach stają się pomocnikami Czystoludka i walczą o czyste powietrze w swoich miejscowościach. Dzięki zakupie specjalnego czujnika jakości powietrza mieszkańcy sołectw mogą sobie uświadomić w jakim środowisku żyją. Zadaniem dzieci, jako pomocników Czystoludka było przekazanie wiadomości z warsztatów i materiałów informacyjnych dla dorosłych.

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo jest organizacją, która ma na celu aktywizację społeczności lokalnej. W projekt są zaangażowani ludzie z różnych środowisk, jednak wszyscy mają jeden cel – edukować mieszkańców – dodaje Jarosław Lisiecki, Prezes Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

Podczas zajęć najmłodsi dowiedzieli się czym jest zjawisko niskiej emisji, co ją powoduje i jak jej zapobiegać. W trakcie warsztatów każdy z uczestników tworząc mapę swojej miejscowości mógł sobie uświadomić, skąd głównie emitowane są zanieczyszczenia w naszych miejscowościach.

Pomiarów jakości powietrza dokonaliśmy w każdej miejscowości podczas warsztatów – okres letni. Teraz rozpoczynamy drugi etap projektu czyli pomiar w okresie grzewczym. Każdy z Sołtysów otrzyma czujnik aby mógł mierzyć stan jakości powietrza w swojej miejscowości i aby zobaczyć tą różnicę, jakie powietrze jest w okresie letnim, jak nie palimy a jakie w okresie jesienno-zimowym– dodaje Emilia Dąbrowicz, pomysłodawczyni projektu.

W tym tygodniu Czystoludek bada jakość powietrza w Kościuszkowie. Aby sprawdzić stan powietrza i dowiedzieć się co jeszcze robi Czystoludek zapraszamy na stronę na FB: https://web.facebook.com/czystoludki/