Mapa strony

Czas Monitoringów w ODL Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Data opublikowania: 7 października 2019

Autor:
Daniel Podobiński
ODL:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

W ODL Partnerstwo Borów Niemodlińskich trwa czas monitoringów tegorocznych projektów „Działaj lokalnie”.

W pierwszej kolejności monitoringi zostały przeprowadzone w: Chróścinie, Górkach, Zimnicach Wielkich, Jaśkowicach i Grodźcu. Pracownicy ODL sprawdzali poprawność wystawianych faktur, opisów i księgowych dekretacji. W ramach ankiety merytorycznej koordynator programu w ODL weryfikował sposoby promocji, oznakowanie projektu i sposób prowadzenia dokumentacji zdjęciowej.

Jak do tej pory wszystkie działania zostały zrealizowane prawidłowo, a z wszystkimi trudnościami Grantobiorcy radzą sobie doskonale. Bardzo pomocny okazuje się Poradnik dla realizatorów programu, a w nim szczególnie przykłady opisywania faktur i wzory kart pracy czy oświadczeń.