Mapa strony

Bo Tu Jest Nasze Miejsce

Data opublikowania: 2 lipca 2020

Autor:
Bożena Nowakowska
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych

W miejscu, gdzie będą realizowane projekty podpisywaliśmy umowy. Tak rozpoczęliśmy edycję Programu Działaj Lokalnie 2020 na terenie powiatu białobrzeskiego. Sytuacja zdrowotna w kraju postawiła przed wszystkimi nowe wyzwania.

Realizatorzy zaplanowane działania kierują na: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności, usprawnienie komunikacji, wzmocnieniem więzi z miejscem, w którym żyją, kształtowanie postaw i wartości u dzieci.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kożuchowie będzie poszukiwało historii swojej wsi szlacheckiej powstałej w XI wieku, która związana jest z rodem Piastów.

Koło Gospodyń „Grzmiączki” przygotowuje się do budowy świetlicy. Działania kierują na integrację i wzmocnienie komunikacji między społecznością Grzmiącej i Górek.

— FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH