Mapa strony

W Bieszczadach Podsumowano „Działaj Lokalnie -2017”

Data opublikowania: 27 kwietnia 2018

Autor:
Lucyna Sobańska
ODL:
Fundacja Bieszczadzka

Nowy szlak historyczny: „Szlak Józefiński”, plac zabaw przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych, spektakle teatralne w Baligrodzie i Lesku, placyk rekreacyjny w Glinnem, ogrodzone boisko do piłki plażowej w Rudawce, nowe stroje dla zespołu „Bieszczadzki Dom”,  założony Klub Seniora w Szczawnem – Kulaszne, uporządkowane, ogrodzone i oznakowane cerkwisko w Lipiu,  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Stańkowa, cykl warsztatów rękodzielniczych i muzycznych w Brzegach Dolnych oraz cykl spotkań z samorządowcami różnych szczebli dla młodzieży ustrzyckiej i odremontowany klub dla młodzieży z Uherzec, to efekty bieszczadzkiej edycji konkursu Działaj Lokalnie 2017!

Podsumowanie konkursu, w którym oprócz realizatorów poszczególnych projektów, udział wzięli zaproszeni Burmistrzowe i Wójtowie bieszczadzkich gmin odbyło się 20 kwietnia w Ustrzykach Dolnych.  Zostało zorganizowane przez Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj Lokalnie, było okazją do podsumowania działań i efektów konkursu, do podziękowania organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, których projekty zostały wybrane do realizacji w 2017 r.

Lucyna Sobańska, z zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, powitała zebranych i przedstawiła ideę konkursu współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Wspólnie z Renatą Kapuścińską-Frankowską, odpowiedzialną za organizację konkursu w 2017 r. przedstawiły prezentację wszystkich 13 dotowanych inicjatyw,  w realizację których zaangażowało się 189 osób, wspierało ich 254 wolontariuszy.  Odbiorcami projektowych działań było 3414 osób. Wartość dotacji wyniosła 57 000 zł natomiast realizatorzy  wnieśli do projektów wkład własny ( rzeczowy i osobowy) w kwocie 51 336,28 zł.  Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha wręczył podziękowania gminom ; Ustrzyki Dl, Czarna, Olszanica i Baligród, które wsparły finansowo konkurs Działaj Lokalnie  2017  i realizatorom poszczególnych projektów. Podczas spotkania wręczono  też nagrody rzeczowe organizacjom, które wzięły udział w towarzyszącemu programowi Działaj Lokalnie konkursie „Opowiedz…2017”.  Nagrodę główna otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesku za film „Czego potrzebuje świat”, wyróżnienia przypadły „Stowarzyszeniu „Razem dla Glinnego”, Grupie inicjatywnej  z Uherzec,  „Stowarzyszeniu „Tworzymy lepszą przyszłość” z Birczy i OSP Stańkowa. Spotkanie umilili mini spektaklem „Kopciuszek” Teatr Pokoleń z Baligrodu i mini recitalem zespół „Bieszczadzki Dom” z Bandrowa.