Mapa strony

Babcie Wnuczkom Dla Odmiany Kiszenia Kapusty Pokażą Rytuały

Data opublikowania: 27 lutego 2020

Autor:
Natalia Sobolewska
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Dotowany: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie
Nazwa Projektu: Babcie wnuczkom dla odmiany kiszenia kapusty pokażą rytuały.

Cel projektu:
Ukazanie nieznanych dla młodego pokolenia tajników kiszenia kapusty, gotowania bigosu oraz kwaśnicy. Poznanie możliwości kultywowania tradycji wśród młodego pokolenia i pokazanie współpracy miedzy pokoleniowej wśród mieszkańców społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu:
Grupą odbiorców były dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Ogólna liczba odbiorców to 56 osób .

Działania zrealizowane w ramach projektu:
Projekt był realizowany w formie 3 spotkań warsztatowych tj.

  1. Proces szatkowania i kiszenia kapusty.
    Członkinie KGW przekazywały informacje dzieciom dot. formy szatkowania kapusty tj. heblem małym , heblem dużym, szatkownicą, nożem. Dzieci pomagały swoim babciom przygotowywać kapustę do kiszenia. Druhowie z OSP Trąbczyn oraz Sołtys wsi Trąbczyn pomagali w przygotowania i uczestniczyli w kiszeniu kapusty.
  2. Wspólne gotowanie kwaśnicy oraz bigosu.
    Dzieci na drugim spotkaniu przygotowywały wraz ze swoimi babciami składniki do kwaśnicy i bigosu oraz gotowały razem. Dzieci wraz z babciami przyprawiały kwaśnice i bigos do smaku. Była fantastyczna zabawa jak małe kuchareczki uczą się od starszego pokolenia podstawowych zasad gotowania.
  3. Spotkanie degustacyjne wykonanych produktów.
    Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie prezentowały wytworzone wspólnie produkty na spotkaniu.

Rezultaty projektu:
Nawiązano relacje międzypokoleniowe wśród osób starszych i dzieci. Poprzez projekt społeczność zintegrowała się. Dzieci z miejscowości Trąbczyn poprzez zabawę nauczyły się podstawowych elementów kiszenia kapusty. Dzieci  mogły kultywować tradycje wiejskie jakie były w tamtym okresie. Historia przekazywana jest najlepiej z pokolenia na pokolenie.

Zachęcamy też do obejrzenia filmu!