Mapa strony

’’Artystyczno- Rekreacyjne Oblężenie Zamku W Prochowicach”

Data opublikowania: 10 stycznia 2019

Autor:
Ewa Smutyło
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Celem projektu było propagowanie historii Prochowic, realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja lokalnej społeczności, poznawanie i odkrywanie na nowo miejscowych wartości materialnych, zabytków architektury i natury, rozbudzanie społecznej odpowiedzialności za ogólnie dostępne dobra wspólne.

W ramach projektu zostały przeprowadzone  warsztaty plastyczne dla młodzieży i turystów, mieszkańców dorosłych,

– odbyła się wystawa prac artystów miejscowych oraz po warsztatowych,

– przygotowany został punkt widokowy na wieży zamkowej wraz z konkursem fotograficznym pt. „Widok z wieży na okolicę” (konkurs przy pomocy lunety z przystawka na smartfona, zdjęcia oceniane na FB przy pomocy lajków, nagrodą w konkursie będzie wydruk zwycięskich zdjęć),

– odbyła się animacja muzyczno-świetlna zamku prochowickiego „Zamek światłem malowany”,

– zorganizowaliśmy rekreacyjną niedzielę „Kajakiem po młynówce” połączoną z kiermaszem wyrobów regionalnych i rękodzieła artystycznego.

Cel jaki liderzy projektu zamierzali osiągnąć został osiągnięty w 100 % poprzez:

propagowanie historii Prochowic poprzez pryzmat zamku, realizacja projektów kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja lokalnej społeczności,

– poznawanie i odkrywanie na nowo miejscowych wartości materialnych, zabytków architektury i natury,

– rozbudzanie społecznej odpowiedzialności za ogólnie dostępne dobra wspólne.

Projekt również możemy zaliczyć jako jeden z lepszych. Dzięki projektowi turyści odwiedzający Prochowice, mieszkańcy miasta i okolicznych wsi a także młodzież i dzieci chętnie uczestniczyli w projekcie co najbardziej cieszy.