Mapa strony

Aktywni Seniorzy W Obliczu Pandemii COVID-19

Data opublikowania: 7 kwietnia 2021

Autor:
Dorota Goetz
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Choć celem projektu ze Szklarskiej Poręby było zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym (powyżej 60 roku życia), to w efekcie jego realizacji zwiększyło się zaangażowanie społeczne… seniorów m.in. z Miejskiej Rady Seniorów.

Dzięki ich wsparciu do 200 najbardziej potrzebujących starszych osób, trafiły pakiety pomocowe, które zabezpieczyły ich przez zarażeniem koronawirusem, zmniejszając tym samym ryzyko zachorowania i śmierci w tej grupie mieszkańców.

W ramach projektu zakupiono 3400 sztuk rękawiczek jednorazowych oraz 101 sztuk płynów do dezynfekcji rąk (o poj. 0,5 Litra). Ponadto Miasto Szklarska Poręba przekazało w formie darowizny rzeczowej 200 sztuk maseczek wielokrotnego użytku. W oparciu o zgromadzone środki przygotowano 200 pakietów pomocowych, w których znalazły się:

– 100 pakietów: 1 maseczka, 16 rękawiczek, 1 płyn do dezynfekcji rąk,

– 100 pakietów: 1 maseczka, 18 rękawiczek.

Lista odbiorców pakietów przygotowana została przez członków Stowarzyszenia Senior 60, po konsultacjach z członkami Miejskiej Rady Seniorów i przedstawicielami Miasta Szklarska Poręba. W rezultacie uzupełniono działania podejmowane przez inne instytucje w walce z COVID-19 na terenie Szklarskiej Poręby; zwiększono bezpieczeństwo osób starszych z terenu Szklarskiej Poręby, zintegrowano grupę seniorów, którzy odpowiedzialni byli za przygotowanie pakietów pomocowych i rozdystrybuowanie ich wśród osób starszych ze Szklarskiej Poręby. W trakcie realizacji projektu prowadzono działania promocyjno-informacyjne, w efekcie, których informacja o projekcie trafiła do szerokiego grona odbiorców.

Wszystkie działania odbyły się w ramach projektu „Aktywni seniorzy w obliczu pandemii COVID-19”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.