Mapa strony

Aktywni i bezpieczni rowerzyści

Data opublikowania: 8 lutego 2018

Autor:
Weronika Chrapońska-Chmielewska
ODL:
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocja i upowszechnianie wśród społeczeństwa idei zdrowego stylu życia, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, popularyzacja i rozwój sportu rowerowego, współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, szerzenie świadomości ekologicznej, zwiększenie integracji międzypokoleniowej – to są główne cele projektu, „Aktywni i bezpieczni rowerzyści”, realizowanego przez Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice.

W ramach projektu zorganizowane zostały zawody rowerowe Mini Podhale Tour, które składały się z czterech oddzielnych edycji. Finałowa odbyła się w Spytkowicach.  Oprócz tego, przeprowadzone zostały rodzinne rajdy rowerowe, które przyczyniły się do integracji środowiska cyklistów, umożliwiły bliższe poznanie okolicy oraz służyły promocji turystyki i rekreacji. Byliśmy na wycieczce krajoznawczej w Toporzysku i Sidzince Małej, na Hali Krupowej i Okrąglicy oraz w Ludźmierzu w gwiaździstej pielgrzymce rowerowej. Rajdy oraz zawody były organizowane przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach. Dofinansowano je ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy.