Mapa strony

Aktywizacja Mieszkańców w Ramach Projektu „Śpiewająco Dla Goliny”

Data opublikowania: 23 września 2019

Autor:
Anna Lendzioszek
ODL:
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Głównym celem projektu „Śpiewająco dla Goliny” realizowanego przez Biblioteką Publiczną w Golinie działającą w imieniu grupy nieformalnej Razem dla Goliny była aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz pobudzanie kreatywności na rzecz rozwoju i krzewienia lokalnej kultury.

W ramach projektu przeprowadzono wspólne warsztaty wokalne, które okazały się początkiem powstania golińskiego chóru, którego w gminie do tego czasu nie było. Podczas cyklicznych spotkań lokalna społeczność rozwijała umiejętności wokalne, tworzyła repertuar na wszelakie uroczystości i wydarzenia organizowane w gminie. W ramach realizowanego projektu uszyto również jednakowe stroje dla chóru co wpływa korzystnie na poprawę wizerunku uczestników projektu. Przygotowany repertuar oraz stroje uczestnicy zaprezentowali po raz pierwszy oficjalnie na XIV Dniach Goliny.

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z projektu!