Mapa strony

31 Zrealizowanych Projektów W Powiecie Płockim

Data opublikowania: 1 lutego 2019

Autor:
Dariusz Winiarski
ODL:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

Filmy i zdjęcia 31 zrealizowanych projektów na stronie
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/mapa/mapa.html

1.Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej
zrealizowało projekt pn.: „Lokalny Klub Wolontariusza – Twórczy Recykling”.

W ramach projektu powołano Klub Wolontariusza. Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach kroju i szycia oraz warsztatach dekorowania. W ramach tych zadań przygotowali m.in. poduszki, maskotki, torby, ozdoby świąteczne, które przekazali najbardziej potrzebującym na terenie Gminy Brudzeń Duży.

2.Stowarzyszenie Światopogląd w Łącku zrealizowało projekt pn.: „Poznajmy się”.

Projekt polegał na zorganizowaniu integracyjnej imprezy – pikniku rodzinnego dla mieszkańców Gminy Stara Biała. Imprezę uświetnił występ zespołu The Rockers oraz  medialnie impreza został wsparta przez Spółdzielnie Socjalną „Szansa”. Zorganizowane zostały zabawy dla dzieci pod okiem animatora czasu wolnego oraz odbyły się warsztaty mydlarskie, swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Klubu Judo UKS Eljot.

3.Stowarzyszenie Nasze Lipianki zrealizowało projekt pn.: „Z odwagą w przyszłość”.

Poprzez zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w miejscowości Lipianki – stworzono miejsce do spotkań, spędzania wolnego czasu – wykonano część ogrodzenia, odnowiono plac zabaw, wykonano ławki i zakupiono siatki do bramek w piłkę nożną. Podsumowaniem działań był „Piknik w Lipiankach” z udziałem całej społeczności lokalnej, podczas którego odbyły się liczne konkursy i występy artystyczne.

4.Klub Historyczno – Rowerowy Hi – Ro przy Szkole Podstawowej im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi zrealizowało projekt pn.: „Rzeczpospolita Elegancka”.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu działań nawiązujących do tradycji wychowania z czasów odzyskiwania niepodległości i dwudziestolecia międzywojennego. Zorganizowano zajęcia w stadninie koni  pn. „Ułańska fantazja”, którym towarzyszyły opowieści o tradycjach ułańskich II Rzeczypospolitej; przeprowadzono szkolny turniej bilardowy „Bilard – rozrywka dżentelmenów” oraz „Parlez vous francais?” – czyli krótki kurs języka francuskiego, niegdyś pełniącego rolę języka dyplomacji, ludzi wykształconych i środka międzynarodowego porozumiewania się. Zorganizowano warsztaty teatralne w garderobie Teatru Dramatycznego w Płocku, pokaz strojów z początków XX wieku pn. „Moda – kolekcja jesienna 1918”. Podsumowaniem projektu „Rzeczpospolita Elegancka” była impreza w dniach poprzedzających Święto Niepodległości podczas której odbył się koncert muzyki poważnej, gawęda historyczna na temat rodzin ziemiańskich, pokaz multimedialnej wystawy starych fotografii ze zbiorów rodzinnych prezentujących modę z początków XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego oraz otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości”.

5.Klub Sportowy „Zjednoczeni” Bulkowo zrealizował projekt pn.: „Stadion w Bulkowie otwartym miejscem organizacji wydarzeń sportowych”.

Projekt polegał na przystosowaniu Stadionu Piłki Nożnej w Bulkowie do łatwiejszego dostępu do sprzętu sportowego poprzez zakup i montaż pawilonu przy boisku. W trakcie wydarzeń sportowych realizatorzy projektu dokonywali pokazowego funkcjonowania pawilonu.

6.Stowarzyszenie „Nasz Drobin” w Drobinie zrealizowało projekt pn.: „Aktywnie między pokoleniami”.

W ramach projektu odbyły się prób-jam sessions (fotografowane i relacjonowane lokalnej publiczności) występy chóru oraz  Piknik Międzypokoleniowy. W ramach projektu chór pn. „Uśmiech Seniora” zyskał profesjonalnego instruktora, a dodatkowo wszystkie spotkania chóru (cotygodniowe) były otwarte dla wszystkich chętnych. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z lokalnych zespołów wokalnych i instrumentalnych w celu urządzania swoistych jam sessions.

7.Zespół Śpiewaczy „Teodorki” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach zrealizował projekt pn.: „Stroje dla śpiewaczek”.

Realizacja projektu umożliwiła zakup nowych stroi dla Zespołu, dzięki którym poprawiły się walory wizerunkowe i estetyczne członków zespołu. Stroje sprawiły, że zespół stał się bardziej rozpoznawalny, a jego członkowie bardziej się z nim utożsamiają. Zespół uświetnił różnego rodzaju imprezy okolicznościowe m.in. Festyn Sztuki Lokalnej w Staroźrebach, uroczystość odsłonięcia Pomnika w Nowej Górze, a także uczestniczył w  przeglądzie „Mikrofon Seniora” w Płocku.

8.Zespół Ludowy Grzybowianki & Grzybowiacy im. Cecylii Milczarek zrealizował projekt pn.: „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”.

W ramach projektu stworzono bloki programowe w formie audycji muzycznych dla przedszkoli i szkół z gminy Słubice. Audycje opierały się na przekazaniu wiedzy na temat sztuki i kultury ludowej – słuchacze poznali m.in.: elementy strojów ludowych, tańce narodowe, przyśpiewki i piosenki ludowe oraz instrumenty i ich brzmienie. Przeprowadzono także konkurs plastyczny „Ludowo – kolorowo widziane okiem najmłodszych” polegający na zaprojektowaniu kartki pocztowej. Najlepsze prace zamieszczono w kalendarzu promującym gminę. Realizacja projektu umożliwiła także zakup dodatkowych elementów do strojów ludowych.

9.Grupa „Razem” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach zrealizowała projekt pn.: „Odnowienie figurek przydrożnych w miejscowości Nadułki, gm. Bulkowo”.

Realizacja projektu polegała na podtrzymaniu lokalnej tradycji m.in. kulturowej i zachowanie znaczenia historycznego figurek przydrożnych. W tym celu utwardzono teren wokół trzech figurek poprzez wyłożenie kostką brukową, wymieniono lub odnowiono ogrodzenia wokół figurek, wybudowano postument pod figurkę.

10.Ochotnicza Straż Pożarna we Wrogocinie zrealizowała projekt pn.: „OSP Wrogocin – mała jednostka dużych możliwości”.

Projekt polegał na stworzeniu dla mieszkańców wsi Wrogocin miejsca spotkań w remizie strażackiej. W tym celu wyposażono remizę strażacką w krzesła. Remiza jest jedynym miejscem, gdzie lokalna społeczność może spotykać się i wspólnie spędzać wolny czas. Doposażenie świetlicy umożliwiło zorganizowanie m.in. wspólnej uroczystości dla mieszkańców wsi oraz okolicznych jednostek straży pożarnych.

11.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Sparta Miszewo zrealizowało projekt pn.: „Razem, zdrowiej, lepiej…”

Usunięcie darni oraz obumarłej warstwy ziemi, wyrównanie terenu, rozłożenie siatki przeciw kretom, rozsypanie humusu na siatkę, zagęszczenie oraz rozsypanie czarnoziemu, siew trawy, zagęszczenie, przysypanie torfem – to działania zrealizowane w ramach modernizacji boiska szkolnego. Tym działaniom towarzyszyły także działania motywujące dzieci, młodzież i dorosłych do podjęcia aktywności ruchowej. Odbyły się treningi piłki nożnej, a ich uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności w trakcie turnieju piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy o puchar Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie.

12.Stowarzyszenie „Edukacja dla Drobina” zrealizowało projekt pn.: „Drobin historycznie, graficznie i elektronicznie”.

Rezultatem projektu jest strona internetowa poświęcona historii, teraźniejszości i przyszłości Drobina – www.drobinwsieci.pl, znajdują się tu informacje na temat początków Drobina oraz prace powstałe w ramach warsztatów Drobin w kolorach i kształtach – prace powstały w oparciu o inspiracje ciekawymi miejscami związanymi z Drobinem. Efekty są niezwykle ciekawe i całkowicie odmienne. Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii znajdującej się na stronie www.drobinwsieci.pl

13.Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie zrealizowała projekt pn.: „Świadomy mieszkaniec – bezpieczna gmina”.

W ramach projektu zorganizowano 20 warsztatów teoretyczno‐praktycznych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 2 happeningi dla 800 uczestników projektu, którzy uzyskali niezbędną wiedzę z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, właściwych zachowań w obliczu różnych zagrożeń w tym p.poż., oraz z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, radzenia sobie ze stresem oraz nauki szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu.

14.Stowarzyszenia Lipińskie zrealizowało projekt pn.: „Ławeczka pokoleń – budowa miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców m. Lipińskie”.

Efekt realizacji projektu to stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców miejscowości Lipińskie oraz sąsiednich miejscowości. Dzięki projektowi udało się zaktywizować lokalną społeczność, angażując ją do pracy przy budowie grilla, uporządkowania terenu oraz przygotowania miejsca inwestycji do zadań rekreacyjno-społecznych. Mieszkańcy miejscowości Lipińskie mają w końcu miejsce spotkań, gdzie wspólnie mogą spędzać czas wolny, wymieniać poglądy, spotykać się na zebraniach czy organizować ważne dla społeczności wydarzenia lokalne.

15.Grupa „Razem dla swojej wsi” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwosiekach Noskowice
zrealizowało projekt pn.: „Adaptacja świetlicy na potrzeby lokalne mieszkańców wsi”.

Realizacja projektu polegała na odnowieniu remizy i adaptację jej na świetlicę. Prace polegały na renowacji stołów, wymianie okien, uporządkowaniu terenu wokół. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców wsi Karwosieki Noskowice powstało miejsce służące realizacji potrzeb lokalnej społeczności. Pierwszą uroczystością jaka odbyła się w świetlicy były obchody 90-tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.

16.Grupa „Pełni słów” przy Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnym „Sokół” w Bodzanowie
zrealizowało projekt pn.: „Witaj na świecie. Witaj w Bibliotece”.

Projekt polegał na przekazaniu kuponów do Biblioteki i kart bibliotecznych wszystkim dzieciom urodzonym w okresie od czerwca do grudnia 2018r. na terenie Gminy Bodzanów. Kupon upoważniał do odbioru pakietu „Książka na start”. Rodzice po książki musieli przyjść do biblioteki. Dzięki temu dowiedzieli się niejednokrotnie o istnieniu takiej właśnie instytucji kultury na terenie gminy Bodzanów.

17.Grupa „Pierożanki” przy Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnym „Sokół” w Bodzanowie
zrealizowało projekt pn.: „Lepiuchy Bodzanowskie”.

„Lepiuchy Bodzanowskie” – to wyjątkowe pierogi, produkt tradycyjny, wyrabiany przez „Pierożanki”, ale przepis na „lepiuchy” nie jest tajemnicą, dlatego „Pierożanki” zorganizowały w ramach projektu 10 warsztatów kulinarnych z lepienia pierogów i przygotowania farszu oraz 10 prezentacji i degustacji dla całych społeczności lokalnych. Złożyły także wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

18.Uczniowski Klub Sportowy „Borowik” przy Szkole Podstawowej w Podgórzu zrealizował projekt pn.: „Renowacja boiska wielofunkcyjnego w Podgórzu”.

Projekt polegał na renowacji boiska, czyli na malowaniu linii na boisku utwardzonym. Po zakończeniu renowacji odbył się turniej amatorskich drużyn piłki siatkowej oraz finał powiatowy i międzypowiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

19.Ochotnicza Straż Pożarna w Słominie zrealizowała projekt pn.: „Na sportowo w Słominie”.

W ramach projektu dokonano modernizacji placu w Słominie i przygotowano na nim boisko do gry w siatkówkę. Stworzenie boiska przyczyniło się do zwiększenia aktywności ruchowej mieszkańców, już w trakcie festynu rodzinnego – imprezy podsumowującej projekt zorganizowano zawody sportowe, a rywalizujące drużyny także wcześniej trenowały na nowo powstałym boisku. Cieszy także fakt, że z boiska korzystają całe społeczności lokalne, bardzo często można spotkać całe rodziny, które spędzają tu wolny czas.

20.Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiankach zrealizowała projekt pn.: „Proponuję Naszą Wieś, bo tu swojsko i pięknie jest”.

Efekt realizacji projektu to zagospodarowanie terenu i jednego z pomieszczeń na cele zaplecza kuchennego wraz z jego doposażeniem oraz zintegrowanie społeczeństwa, pobudzenie do wspólnej pracy, spędzania czasu wolnego. Zakończeniem prac był wspólny piknik, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Podczas pikniku można było skosztować regionalnych potraw, posłuchać muzyki ludowej, wspólnie pobiesiadować z letnikami i turystami. Dodatkową korzyścią była aktywizacja i zaangażowanie społeczeństwa.

21.Grupa „Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – sekcja Brudzeń Duży”
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Brudzeniu Dużym zrealizowała projekt pn.: „Senior w Kulturze”.

W ramach projektu grupa teatralna przygotowała montaż słowno-muzyczny o tematyce niepodległościowej. Wspomnienia przygotowały słuchaczki uniwersytetu oraz wykorzystane zostały niepublikowane wspomnienia rodzinne spisane przez mieszkańca Płocka Karola Cholewińskiego, a udostępnione przez krewnego – Krzysztofa Wiśniewskiego. Przedstawienie zostało zaprezentowane na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Seniora dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, słuchaczy Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osób niezrzeszonych.

22.Grupa „Iskierka Przyjaźni” przy Samodzielnym Kole Terenowym Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi zrealizowała projekt pn.: „Rozśpiewana Mała Wieś”.

W ramach projektu zrealizowano cykl zajęć muzycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty prowadzone były przez wolontariuszy cyklicznie w Gminnym Centrum Kultury w Małej Wsi oraz na obozie harcerskim w Gibach. Zespół UKUDEMIA przeprowadził warsztaty dla studentów Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Małej Wsi i Brudzeniu. Program przygotowany podczas tych zajęć był przedstawiony na uroczystości poświęconej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz na Dniach Gminy Mała Wieś. Przygotowany został również program związany ze 100 -leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaprezentowany na Biesiadzie Patriotycznej w Węgrzynowie.

23.Grupa „Inicjatywa Dzierżanowa” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżanowie zrealizowała projekt pn.: „Dzierżanowo na sportowo”.

Celem projektu było doposażenie istniejącego placu zabaw w stół do tenisa stołowego, który przyczynił się do aktywnego spędzenia czasu oraz do poprawy sprawności fizycznej mieszkańców oraz mają oni miejsce w swojej okolicy, gdzie bezpłatnie i z pożytkiem dla zdrowia mogą spędzać czas.

24.Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie zrealizowało projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości”.

Podjęte działania miały na celu upamiętnienie poległych w obronie Ojczyzny, przekazywanie młodzieży wartości patriotycznych oraz uatrakcyjnienie i odnowienie „Placu Wolności” jako miejsca odbywania się uroczystości kościelnych i patriotycznych. Zostało zorganizowane spotkanie ze społeczeństwem dotyczące historii „Pomnika Niepodległości”. Zaprezentowano wystawę zdjęć przedstawiającą historię i losy powojenne Pomnika. Następnie uporządkowano, usypano i przygotowano do nasadzeń teren skarpy będącej tłem dla Pomnika – posadzono łącznie 300 białych róż. Na zakończenie, wspólnie z innymi Organizacjami, zorganizowano uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

25.Stowarzyszenie Wesoła Chatka w Nowym Boryszewie zrealizowało projekt pn.: „Integrujące kulinaria – organizacja warsztatów kulinarnych związanych z tradycjami naszej miejscowości”.

Głównym celem projektu było przekazanie wiedzy o tajnikach kulinarnych, promowanie pieczenia i zdobienia wypieków oraz zaangażowanie społeczeństwa do współpracy. Projekt polegał na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów dot. nauki pieczenia pierników i ich dekorowania, przekazania podstawowych zasad cukiernictwa, zdobienia innych ciast i ciasteczek – adresowanych do różnych grup wiekowych z terenu gminy Radzanowo.

26.Grupa „Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie”
zrealizowała projekt pn.: „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”.

Celem projektu była wzajemna integracja połączona z podnoszeniem świadomości dzieci i młodzieży na temat kraju ojczystego oraz dziedzictwa kulturowego Europy a także promocja idei wolontariatu. Projekt zakładał cykliczne spotkania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym oraz kulturalnym. W ramach spotkań przeprowadzone były tematyczne zajęcia edukacyjne nt. danego kraju, jego struktur, obyczajów, języka, roli w Europie, a także zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne. Poprzez realizację projektu uczestnicy odbyli podróż po Europie, każde zajęcia poświęcone były jednemu z wybranych krajów. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie Integracyjnego spotkania o tematyce Pikniku Europejskiego oraz opublikowanie pamiętnika „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem”.

27.Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic zrealizowało projekt pn.: „Taniec łagodzi obyczaje”.

W ramach projektu odbywały się warsztaty taneczne w trzech grupach wiekowych (4-5 latki, 6 -7 latki, 8-10 latki) raz w tygodniu przez trzy miesiące. Dzieci nauczyły się kroków tańca nowoczesnego i towarzyskiego, które zaprezentowały podczas imprez i uroczystości szkolnych tworząc własne choreografie. Na podsumowanie projektu została zorganizowana zabawa taneczna podczas której grupy zaprezentowały swoje umiejętności oraz uczyły przybyłych gości poznanych kroków tanecznych.

28.Grupa „Młodzi Kreatywni” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogozinie zrealizowała projekt pn.: „Gry korytarzowe i podwórkowe – super sprawa!”

W ramach projektu zakupiono 3 gry korytarzowe tworząc strefy gier edukacyjnych na korytarzach i dziedzińcu szkolno-przedszkolnym. Z zainstalowanych gier korzystają nie tylko dzieci, ale także rodzice i dziadkowie, którzy w dzieciństwie bawili się w podobne zabawy. Dzięki realizacji projektu dzieci zyskały szanse rozwijać swoją aktywność ruchową. W ramach projektu przeprowadzono również 4 warsztaty w formie „gry i zabawy na dworze” podczas lokalnych pikników i festynu rodzinnego tj. „Żyj zdrowo na sportowo”, „Dni Rogozina”, Turniej dla uczniów Szkoły Podstawowej przy boisku ORLIK”.

29.Stowarzyszenie WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom zrealizowało projekt pn.: „Szkółka szachowa Dwie wieże”.

Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy i miasta Wyszogród, poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu wpływające na rozwój intelektualny, rozwijanie wyobraźni, umiejętności logicznego myślenia. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia szachowe w ramach szkółki szachowej „Dwie wieże” oraz turnieje szachowe tj. otwarty turniej szachowy dla mieszkańców gminy i miasta Wyszogród oraz turniej towarzyski dla uczestników szkółki.

30.Zespół Wokalno – Instrumentalny Seniorów „Promyk” przy Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie zrealizował projekt pn.: „Rozśpiewani seniorzy”.

Celem projektu była wielopłaszczyznowa pomoc dla Zespołu Wokalno – Instrumentalnego ,,Promyk”. Zespół który tworzą seniorzy z pasją i niesamowita energią. W ramach projektu zespół ,,Promyk” wziął udział w kilkunastu próbach i warsztatach artystyczno-muzyczny. Został przygotowany bardzo bogaty program muzyczny który zespół zaprezentował na koncertach i imprezach kulturalno – rozrywkowych tj: Dni Wisły, Konkurs w Spółdzielczym domu kultury w Płocku, Koncert poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym w Górach, Koncert w Teatrze Dramatycznym w Płocku, koncert w Rębowskim Domu Kultury i chyba najważniejszy występ podczas Jubileuszu 10-lecia Zespołu w Domu Weselnym Zamkowa w Wyszogrodzie. Dodatkowo w ramach projektu dla zespołu zostały uszyte nowe stroje. W ciągu 10 lat Zespół Wokalno-Instrumentalny Seniorów „Promyk” pod kierunkiem pana Antoniego Dąbrowskiego, podbija serca wszystkich, którzy goszczą na ich koncertach.

31.Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo zrealizowało projekt pn.: „Niebanalnie, bo lokalnie… Pikniki patriotyczne w wiejskim plenerze”.

Projekt polegał na zorganizowaniu plenerowych spotkań adresowanych do mieszkańców gminy Radzanowo, z których każde miało inny motyw przewodni: od warsztatów krawieckich z szycia flag i kotylionów, po warsztaty kreatywnego zdobienia ramek do zdjęć i innych przedmiotów; od organizacji rajdu rowerowego po turniej sportowo-rekreacyjny. W ramach projektu podjęto także inicjatywę polegająca na gromadzeniu fotografii i dokumentacji ukazujących życie i historię miejscowości i mieszkańców Radzanowa oraz zorganizowano Pikniki patriotyczne połączone z mini turniejami intelektualno-sportowymi. Z każdego pikniku sporządzona została fotorelacja, z której najlepsze zdjęcia zdobią wnętrza miejscowych świetlic wiejskich.

Filmy i zdjęcia 31 zrealizowanych projektów na stronie
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/mapa/mapa.html