Mapa strony

30 Na 2 – Ratuj Z Nami!

Data opublikowania: 19 października 2018

Autor:
Barbara Domin
ODL:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Grantobiorca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie

Projekt „30 na 2 – Ratuj z nami” został zrealizowany przez grupę nieformalną Działamy – zawsze razem, której osobowości prawnej udzieliła jednostka OSP Zbydniów. Partnerami projektu były jednostki PSP w Stalowej Woli, OSP Skowierzyn.
W ramach projektu odbyły się spotkania edukacyjno-praktyczne dla MDP Zbydniów oraz Skowierzyn, poprowadzone m.in. przez strażaków z PSP Stalowa Wola. Rezultatem projektu było nie tylko pogłębienie wiedzy i nabycie praktyki z zakresu udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego wykonania resuscytacji, ale również wycieczka do Krakowa. Dzięki temu wyjazdowi młodzież miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiedzenia Muzeum Ratownictwa Medycznego – Hangar Czyżyny. W ramach projektu odbyły się spotkania promujące bezpieczeństwo, połączone z pokazem RKO na fantomach w przedszkolu w Obojni, Zbydniowie oraz II kl. szkoły podstawowej w Turbi.
Głównym celem przeprowadzonych działań projektowych stało się edukowanie poprzez kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie członków MDP do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie PAFW realizowanego przez ARFP oraz ODL FFL SMK.